Trolig står vi foran en konkursbølge

Hvor mange som mister jobben som følge korona-utbruddet, er ikke godt å si, mener Magne Storedal.