Gå til sidens hovedinnhold

Tro og tvil om klima

Leserinnlegg

Jeg sier ikke noe sted at ikke mennesker påvirker klima. Det jeg antyder er at betydningen er svært overdrevet.

MDG-politiker fra Eidsvoll, Hans Petter Sveen har et tilsvar til mitt leserbrev om klimaendringer.

Han skriver: «Gjelsvik mener åpenbart at CO2 ikke har noen som helst påvirkning på klima, at det ikke finnes menneskeskapte klimaendringer, at landisen ikke smelter og at havet ikke stiger, samt at fremtiden ikke kan vedtas. Han har feil på alle områder.»

Hvor åpenbart det er vet jeg ikke, for Sveen baserer seg på feiltolkning, bevisst eller ubevisst, av mitt innlegg.

For det første er det ingen som benekter at klima endrer seg. Som det alltid har gjort.

Jeg sier ikke noe sted at CO2 ikke påvirker klimaet. Det jeg sier er at Norges utslipp av CO2 ikke påvirker klimaet på jorden målbart, og det er et uomtvistelig faktum.

Jeg sier ikke noe sted at ikke mennesker påvirker klima. Det jeg antyder om denne sammenhengen er at betydningen er svært overdrevet, og at dette fikser vi.

Jeg sier ikke noe sted at landisen ikke smelter, og at havet ikke stiger. Det jeg skriver er at landisen ikke har smeltet og ført til at havet har steget, implisitt slik at øyer i Stillehavet har sunket i havet. Dette er også et uomtvistelig faktum, og motstrid til de dommedagsprofetier klimabevegelsen har fremmet i tiår.

Det er også grunn til å minne Sveen på at i Klimapanelets tredje hovedrapport heter det:

«I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig.

Hvordan man da kan konkluderer med at det er 99,99 prosent sannsynlighet for at klimaendringen i hovedsak er menneskeskapte, blir da litt underlig.

Det er verdt å notere seg også, at Sveen blander inn, som for å styrke et svakt argument, forsuring av havet som følge av CO2, som et vikarierende motiv.

Det er i dette avsnittet om havet Sveen begår en freudiansk glipp, når han skriver, sitat: «Så selv om økt CO2 i atmosfæren ikke skulle påvirke klima».

Her erkjenner altså Sveen, ubevisst, at hans og hele MDGs politikk er basert på en antagelse som han ikke er sikker på stemmer. Det er ganske alvorlig, og en holdning vi ellers kun finner i religiøse kretser, der tro uten viten er det sentrale, og hele tilværelsen baserer seg på denne troen.

Jeg noterer meg også at Sveen, konsekvent ser på de negative konsekvenser at klimaendringer. Sveen og MDG formidler aldri de utallige positive utviklingsparametrene og overdriver klima- og miljøproblemene. Det nevnes aldri at alle viktige indikatorer for utvikling går rett vei. De største verdensproblemene som sult, fattigdom, analfabetisme, barnedødelighet og forurensning har i gjennomsnitt blitt redusert med 50 % i tiden 1990–2015. Matvareproduksjonen øker også. Produksjonen av de viktigste kornsortene er blitt firedoblet siden 1960, og prognosene er gode for fortsatt vekst. Hovedårsaken til økningen er den beskjedne veksten i CO2 og temperatur.

MDG og Sveen baserer sin retorikk på en skremselspropaganda, ikke ulik det man finner i organiserte religioner. Følg skriften, eller end i helvetet. Men til forskjell fra å bare miste din egen sjel, truer MDG med å miste livet og livsvilkårene for deg og fremtidens generasjoner. Ja, kanskje blir det ingen fremtidige generasjoner, hvis man da ikke følger MDGs og klimabevegelsens skrift.

Jeg fremholder fortsatt at fremtiden er lys.

Arne-Rune Gjelsvik, Frp, Fylkestingsrepresentant, Viken fylkeskommune

Kommentarer til denne saken