Gå til sidens hovedinnhold

Frp-statsråd imøtegår Staahle om tredje rullebane

Artikkelen er over 3 år gammel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er på kollisjonskurs med partifelle og Ullensaker-ordfører Tom Staahle i synet på ny rullebane øst for Gardermoen.

Staahle etterlyste nylig forutsigbarhet for de 567 boligene som i henhold til et nytt og foreløpig støysonekart fra Avinor blir liggende i rød støysone.

Han viste til at dette er et langt høyere antall enn i rapporten fra 2012.

Les også

– Det er ikke til å forsvare at man skal rive 500 hus

– Når man sier at man skal bygge en tredje rullebane på det østre alternativet, så bør man ha reflektert over hvordan man kan gjøre dette på en smart måte. Hvis den måten er å la disse boligeierne leve i uvisshet, så har man rett og slett driti på draget, sa Staahle til Romerikes Blad – og etterlyste en rask avklaring.

Ikke egnet til å tallfeste

Frp-ordføreren får liten støtte fra partifelle og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ifølge NRK.

«Avinor mener skissen ikke er egnet til, eller er ment for, å tallfeste hvor mange husstander som må fraflyttes,» skriver Solvik-Olsen i et svar til stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fra Sørum.

Gjelsvik stilte rett før jul spørsmål om hvorfor ikke oppdaterte støyberegninger ble framlagt i forbindelse med behandlingen av Avinor-meldingen våren 2017, der flertallet gikk inn for østre alternativ for en eventuell tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Les også

Kommunen varsler byggeforbud i flystøysonene: – 10 ansatte kan miste jobben

Sp-politikeren ville også ha svar på når Stortinget vil bli forelagt de nye støyberegningene fra Avinor og om regjeringen vil vurdere spørsmålet om utbygging av en tredje rullebane på nytt i lys av de nye opplysningene.

Ikke automatikk i fraflytting

I svaret sitt maner Solvik-Olsen til forsiktighet med bruk av tallene inntil kvalitetssikrede oppdateringer er klare, og viser til at SINTEF skal komme med fullstendige beregninger av støykonsekvensene i løpet av året.

Han skriver også at det, selv i rød støysone, ikke er automatikk i at hus må fraflyttes, ifølge NRK.

«For det første må det skilles mellom innestøy og utestøy. Dernest kan innestøy reduseres ved hjelp av støyisolering eller andre tiltak etter forurensningsforskriften før det kan konstateres at innløsning er nødvendig,» heter det i svaret fra samferdselsministeren.

Han mener også det ikke fantes nye støyberegninger som var naturlige å legge fram, og refererer til en SINTEF-beregning fra 2015 som sa at bare 46 flere personer ville havne i rød støysone med tre rullebaner enn med to.

«Disse tallene gir et annet inntrykk enn de som er gjengitt i spørsmålet», skriver statsråden, som ifølge NRK avslutter brevet med at regjeringen ikke har tatt stilling til om og når en rullebane bør bygges, og derfor heller ikke kan ta stilling til dette «på nytt».

Statens ansvar å avklare

Ullensaker-ordfører Tom Staahle har etterlyst en rask avklaring om saken.

Les også

Hundrevis på folkemøte om en tredje rullebane: – Våre verdier er i fritt fall

– Vi er opptatt av dem som blir berørt av dette får en forutsigbarhet og ikke må leve i uvisshet. Det er statens ansvar å avklare dette raskest mulig og sikre at disse boligeierne blir ivaretatt ved å løse ut boligene for dem, sa han til Romerikes Blad nylig.

Kommentarer til denne saken