Det har lenge vært diskusjoner om å utvide Gardermoen med én rullebane, men prosjektet kom ikke med i nasjonal transportplan for 2022–2033.

– Regjeringen vil arbeide videre med en strategi for norsk luftfart og herunder komme tilbake med vurderinger knyttet til spørsmålet om båndlegging av areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen, skriver regjeringen i stortingsmeldingen.

Nyheten får Lan Marie Berg og Miljøpartiet De Grønne til å juble.

– I en ellers eksosgrå motorveiplan er det et lite lyspunkt at regjeringen åpner for å skrote planene om en tredje rullebane på Gardermoen. Det er gode nyheter for klima og miljø, men det hjelper lite når regjeringen samtidig reduserer ambisjonene for jernbaneutbygging kraftig, sier hun til NTB.

I NTP er det satt av fem milliarder kroner til luftfarten. De er i hovedsak satt av til ny flyplass i Mo i Rana, samt flytting av flyplassen i Bodø.

En rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Avinor har konkludert med at en ny flyplass i Mo i Rana ikke er samfunnsøkonomisk lønnssom. Rapporten viser til milliardtap.