Tre av ti arbeidstakere hadde hovedsakelig hjemmekontor de siste to ukene, viser undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion

Dette er lavere enn gjennomsnittet for pandemien. I perioden Norge var nedstengt i mars og april oppga nærmere seks av ti i arbeidsstyrken at de hovedsakelig hadde hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor falt deretter fram til august, men økte igjen i september, men har deretter flatet ut og til dels falt.

Allerede i oktober anbefalte myndighetene mer hjemmekontor der det er mulig.

– Vi ser at folk flest den siste tiden gir både tilslutning til og følger nye innstramminger, men mye tyder på at selve bruken av hjemmekontor i arbeidslivet henger etter, sier Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at bruken av hjemmekontor likevel økte markant etter regjeringens pressekonferanse torsdag, og hun regner med at det samme skjer etter at flere store byer fredag la fram kraftigere innstramminger.

(©NTB)