Travel kom­mu­ne­over­le­ge advarer: – Vi må være for­be­redt på nye ut­brudd

23 personer ved Sag­da­len er smit­tet av koronaviruset, og smit­ten i kom­mu­nen øker mer enn i res­ten av lan­det. Da blir det ikke mye fritid på kommuneoverlege Bettina Fossberg.