I overkant av 200 personer møtte opp da Romerikes Blad i kveld arrangerte et folkemøte etter artikkelserien om «Trafikkens unge ofre».

På programmet sto innlegg fra samferdselsministeren, innlegg fra Norges fremste trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik, historien til en familie som opplevde å miste to unge brødre i trafikken, og paneldebatt med stortingspolitikere, forskere og representanter fra veimyndighetene.

Folkemøtet avsluttes med fakkeltog fra Lillestrøm kultursenter til torvet i Lillestrøm. Her kan du se hele programmet for kvelden.

BAKGRUNN: De mistet livet på veien

Vil vekke politikerne

Sjefredaktør i Romerikes Blad, Thor Woje, åpnet folkemøtet og fortalte at han håpet møtet kunne bidra til å få ned tallene på antall trafikkskadde.

For Knut Arne Sundli og Janne Vahlvåg er 3. august 2008 en dato som for alltid vil stå brent fast i deres hukommelse. Da omkom deres to sønner Kenneth (18) og Alexander Vahlvåg Sundli (15) i en ulykke ved Minnesund i Eidsvoll.

Fra scenen i Lillestrøm kultursenter fortalte de mandag ettermiddag at de vil bidra med å fortelle sin historie for å vekke politikerne.

LES OGSÅ: Dødsgåten ingen kan svare på

VEIDIREKTØREN: – Dette må vi finne svar på

Trafikkdøden

42 unge mennesker i alderen 15 til 25 år har mistet livet i trafikken på Romerike i perioden 1999 - 2009. Av disse er 35 gutter og sju jenter. Ungdom mellom 18 og 24 år er involvert i 25 prosent av alle dødsulykker, selv om de kun utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og står for sju prosent av reisevirksomheten. Høy fart er ofte en medvirkende årsak.

Totalt har 139 mennesker omkommet på romeriksveiene i den samme perioden. RBs undersøkelser viser at ungdom mellom 18 og 24 år er involvert i 25 prosent av alle dødsulykker i Norge, selv om de kun utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og står for sju prosent av veitrafikken.

På jakt etter svar som kan redde liv, har RB sett til Sverige.

Romerikes Blad kan nå påvise at norsk ungdom mellom 15 og 24 år den siste elleveårs-perioden har hatt 30 prosent høyere dødelighet i trafikken enn svenske jevnaldrende.

Dødsofrene gjelder alle trafikantgrupper.

Til kamp mot ruskjøring

Samtidig som hun deltok på folkemøtet i Lillestrøm mandag kveld sendte samferdselsminister Kleppa ut en pressemelding der hun sier hun går til kamp mot kjøring i narkotika- og pillerus.

– Mange kjører under påvirkning av narkotika og legemiddel. Sammen med endringene i veitrafikkloven skal den nye forskriften gjøre det enklere for politiet å gjerne farlige bilførere fra veiene, sier hun.

Den nye forskriften, som nå er sendt på høring, går på faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol. En nedsatt gruppe har på samferdselsministerens oppdrag kommet med en tilrådning om faste konsentrasjonsgrenser i blodet for 20 andre stoff enn alkohol.