Svensken – som er ansatt i et utenlandskeid asfaltfirma – arbeider i Norge.

For tida er han stasjonert på Fjellhamar.

– Jeg bor rett over grensa ved Halden og kjører masse på norske veier. Det jeg opplever gjør meg forskrekket, sier han.

Ottosson understreker at han uttaler seg som privatperson, og at han ikke er noen trafikkekspert.

– Men jeg merker en forskjell mellom oppførselen i trafikken i Norge og Sverige, konstaterer han.

– I Sverige snakker en om at vi er veldig regelstyrte. Nordmenn er nok i større grad individualister. Det kan være bra, men ikke i trafikken. Der må regler følges, sier 43-åringen.

Blir vist «finger’n» i Norge

Patrik Ottossons hovedinnvendinger mot norske sjåfører er det han karakteriserer som aggressiv oppførsel.

– Nordmenn legger seg mye tettere inntil bilene foran enn svenske. I Sverige har vi «tre sekunders»-regelen, som sier at vi skal ligge minst tre sekunder etter bilen foran. Har dere den i Norge?

– Ja.

– Bøtelegger dere dem som ikke følger regelen?

– Ja.

– Det var merkelig. Det virker nemlig ikke sånn, sier han

Ottosson forteller at han ofte opplever at norske bilister legger seg kloss inntil bilen hans.

– Flere ganger så tett at jeg ikke ser frontlysene til bilen bak. Da har jeg noen ganger bremset for å advare. Reaksjonen har vært «finger’n» når de kjører forbi. Jeg har fått fingeren flere ganger – og desidert oftest i Norge, sier han.

Er vi egoister i trafikken?
Si din mening!

– En farlig holdning

Aggressiviteten kommer også til syne under forbikjøringer. For også her er nordmenn mer risikovillige enn svenskene.

– Jeg ser mange farlige forbikjøringer i Norge. Og spesielt blant de unge, sier han.

Svensken mener Norges enorme rikdom kan forklare noe av oppførselen:

– Dere er nyrike. Jeg husker jeg som barn kom på ferie til Norge i campingvogn. Da bodde dere i telt, og hadde gamle biler. Den plutselige rikdommen har nok gjort noe med dere, mener han.

– Har den gjort oss mer egoistiske?

– Ja, jeg tror det. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men det er flere egoister på veiene i Norge enn i Sverige, svarer han.

– Det blir litt «Jeg har betalt veiavgift og jeg har rett til å kjøre sånn jeg vil». Det er en farlig holdning.

Irritert

Patrik Ottosson jobber med asfalt, og er derfor også opptatt av veistandarden. Han tror den også er medvirkende til at flere ungdommer mister livet i Norge enn i Sverige, i forhold til befolkningstallet.

– Veistandarden er det selvfølgelig stor forskjell på. Vi bygger veier på to vidt forskjellige måter. I Sverige ender vi ofte med å bygge en ny vei ved siden av den gamle, for så å fjerne den gamle. I Norge ruster dere i stedet opp eksisterende veier, som kanskje ble bygget rundt krigen, sier han.

– Blir du redd når du kjører bil i Norge?

– Nei, ikke direkte redd. Jeg blir kanskje mer irritert.

– Hva er det viktigste nordmenn kan lære av dere svensker?

– Å ta hensyn. Men jeg tror dere da må få til en tradisjons- og kulturendring. Og på kort sikt er det vanskelig.

Også flere trafikkforskere Romerikes Blad har snakket med peker på kulturforskjeller, når de skal forklare overdødeligheten blant norske ungdommer.

– Sverige har alltid hatt en annen kultur når det gjelder vei og trafikk. De har en tradisjonsrik bilproduksjon, andre måter å bygge veier på og lever samtidig i et mer regelstyrt samfunn. De kan nok ha lettere for å akseptere lover og regler som bestemmes over hodene deres, mener Dagfinn Moe, seniorforsker ved Sintef i Trondheim.