Romerikes Blads undersøkelser av kjøreopplæringen i Norge og Sverige dokumenterer et oppsiktsvekkende faktum: Svenskene krever kun seks undervisningstimer før oppkjøringen, mens tenåringer i Norge må gjennom det seksdobbelte.

– Norge har verdens beste føreropplæring, med verdens verste resultat, sier trafikksikkerhetsforsker Tore Vaaje hos Gjensidige.

– Spesiell utfordring

Vaaje innrømmer at han setter det på spissen, men sier uttalelsen har mye sannhet i seg.

– Her i landet har vi svært høy kvalitet og store krav til førerutdanningen. Likevel har vi en spesielt stor utfordring når det gjelder de aller yngste bilistene. Det har jo også Romerikes Blads artikler den siste tida vist, sier han.

Opplysninger fra Sveriges Trafikkskolors Riksförbund (STR) viser at den gjennomsnittlige svenske kjøreeleven tar 21 timer undervisning – i tillegg til de pålagte seks timene.

Ifølge Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har snitteleven i Norge 54 timers undervisning – de 36 obligatoriske inkludert.

Norske ungdommer får altså 27 flere timer med kjøreskolen enn svenske. Likevel har norske ungdommer mellom 15 og 25 år – slik Romerikes Blad har påvist – hatt 30 prosent overdødelighet i trafikken siden 1999.

Likhet

Direktør Henning Harsem i ATL, som er bosatt i Sørum, mener det er bra at en stor del av føreropplæringen i Norge er obligatorisk.

– Dette sikrer at alle elevene får en god basis med samme trafikkforståelse. Størst mulig likhet rundt hvordan det tenkes i trafikken mener vi er viktig, sier Harsem til Romerikes Blad.

– Hvor gode er resultatene av føreropplæringen i Norge?

– Man må se det i perspektiv av at hele den obligatoriske føreropplæringen tilsvarer under en arbeidsuke. Da mener jeg resultatene er gode. Det er vanskelig, og trolig for enkelt, å si at det er føreropplæringen som er skyld i den dystre ulykkesstatistikken blant ungdom, mener ATL-direktøren.

Frivillighet

Harsems svenske kollega, Berit Johansson i STR, mener på sin side at den friheten svenskene har i føreropplæringen gir gode resultater.

– Frivillighet er noe som ligger dypt forankret i den svenske folkesjelen, understreker hun.

– Gjør en stor grad av frivillighet at opplæringen blir mer lystbetont og at elevene derfor får bedre utbytte?

– Vi har ingen forskning som fastslår dette, men vår oppfatning er at det er en stor fordel med mest mulig frivillighet. Vi mener det gir gode resultater, sier Johansson til Romerikes Blad.

Dobbelt så dyrt i Norge

Prisforskjellen mellom landene er også stor. En norsk tenåring må i snitt ut med 30.000 norske kroner for førerkort på personbil. I Sverige er snittkostnaden rundt 14.000 svenske kroner.

Ser man kun på de obligatoriske delene av føreropplæringen koster dette i Norge rundt 16.000 norske kroner. Svenskene slipper unna med 4.020 svenske kroner.

– Oi, det var stor forskjell. Selv syntes jeg førerkort var dyrt i Sverige, da jeg bodde der. Men med det jeg vet nå kommer jeg nok til å ta førerkortet i Sverige uansett, når den tid kommer, sier Rose-Marie Åkerberg (23) fra Stockholm som nå bor i Oslo og jobber i Lillestrøm.

Markus Linge (20) fra Lillestrøm er fortsatt ikke ferdig med å betale på førerkortet sitt, og er smått misunnelig på svenskene.

– At den norske opplæringen er omfattende synes jeg er bra. Det trengs. Men prisen er høy, så akkurat den synes jeg burde vært som i Sverige, sier Linge.