Midtrekkverk som hindrer frontkollisjoner. Siderekkverk som nekter biler å smelle inn i fjellknausene. Slik er situasjonen på stadig flere svenske veier.

Og de bygger med stormskritt:

Fram til 2019 vil svenskene sikre veiene med rundt 2.000 nye kilometer med midtrekkverk, ifølge Trafikvärket.

I Norge svarer myndighetene med totalt 323 kilometer de neste ni årene, opplyser Statens vegvesen.

Dermed vil det blågule forspranget bli enda større. For allerede i dag banker svenskene Ola nordmann ned i støvlene i rekkverkskampen.

LES MER: Senket farten – sparte 10 liv

– Flaut

Tall Romerikes Blad har innhentet, viser at det i Sverige i dag er over 4.200 kilometer med møtefrie veier. Vi nordmenn kan vise til 605 kilometer.

Vi er altså slått med sjugangen.

– Dette er flaut. Det er hårreisende å se at vi ikke klarer å gjøre det mange andre europeiske land klarer. Vi framstår som «pottitlandet», sier andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp).

Han har i flere år vært en forkjemper for midtdelere og motorveiutbygging i Norge.

– Det argumenteres med at det ikke går an å bygge fortere enn det vi gjør i dag, men det er tull. Hvorfor klarer da «alle andre» det? spør han.

Si din mening om norsk veistandard!

– Svensk suksess

Östen Johansson, trafikksikkerhetsanalytiker i svenske Trafikvärket, beskriver satsingen på møtefrie veier som en suksess:

– Vi regner med at vi i dag sparer 44 menneskeliv i året på grunn de drøyt 2.000 kilometerne vi har bygd ut de siste 12 årene, sier han.

Ifølge Johansson er tommelfingerregelen at de så langt har spart ett menneskeliv årlig per 50 kilometer midtrekkverk.

– Rekkverkene er blitt et veldig synlig eksempel p hva nullvisjonen innebærer, mener han.

Målet i Sverige er at 75 prosent av all trafikk som går i over 90 kilometer i timen, skal foregå på enten motorveier eller møtefrie veier innen 2019.

– I dag har vi oppnådd 65 prosent. Bygger vi rundt 20 mil årlig, vil målet oppnås fullt ut, sier han.

Ti ganger så dyrt i Norge

Det er imidlertid ingen hemmelighet at midtrekkverk er langt rimeligere å bygge ut i Sverige enn i Norge.

Trafikverket opplyser til Romerikes Blad at møteskillere så langt har kostet mellom 1.500 og 2.000 kroner per meter i Sverige. For de neste årene er meterprisen beregnet til 4.000–7.000 kroner, siden veiene som nå skal bygges ut krever mer arbeid.

Sjefingeniør Sigurd Løtveit i Vegdirektoratet opplyser at midtdeler i Norge beløper seg til rundt 15.000 kroner – nesten ti ganger så mye som det svenskene har betalt fram til i dag. Den summen inneholder også nødvendig veiutvidelse.

Östen Johansson forklarer:

– På 60-, 70-, og 80-tallet bygde vi rundt 3.000 kilometer vei i Sverige som var 13 meter brede. I Norge bygde dere veier som var sju, åtte eller ni meter brede. Skal dere få plass til forbikjøringsfelt og midtdelere, må dermed hele veien bygges ut. Det er dyrt.

Johansson legger til at prislappen er like høy i Sverige som i Norge på veier som krever utvidelser.

Ungdom overrepresentert

Ifølge «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» dør hele 73 prosent av de trafikkdrepte i Norge i møte- eller utforkjøringsulykker. Undersøkelser viser at ungdom er overrepresentert også her.

Dermed ville flere meter midtrekkverk i særlig grad ha påvirket utfallet av ungdomsulykker.

Ifølge en rapport utarbeidet av Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt, kan inntil 60 liv bli spart årlig dersom alle mulige veitiltak gjennomføres i Norge. Blant de mest effektive er midtrekkverk, tiltak i sideterrenget eller siderekkverk og ny veibelysning. Å gjennomføre alle tenkelige veitiltak er imidlertid ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt og er kun å anse som teori.