På grunn av «kreativ registrering» blant ungdom, for å spare forsikringskostnader, vil en slik oversikt ha en del mørketall.

– Vi er kjent med at en del ungdommer velger å registrere bil i mor eller fars navn, for på den måten å slippe billigere unna med forsikringen. Men vi kjenner dessverre ikke omfanget av denne praksisen, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i IF.

Samme fenomen er heller ikke uvanlig i Sverige.

– Det er vanskelig å si hvor vanlig det er, men det forekommer definitivt. Vår oppfatning er at mange ikke kjenner konsekvensen; nemlig at de kan bli stående uten gyldig forsikring, opplyser pressesjef Andreas Jerat i forsikringsselskapet Folksam til RB.