Det er i hvert fall et forslag samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil jobbe for.

– Vi har hatt et meget vellykket prosjekt på seks skoler. Dette er så godt at det må utvides. Det ideelle hadde selvsagt vært at alle skoler kan ta del i dette, sier statsråden til RB.

Prøveprosjekt

I går fortalte RB at den gjennomsnittlige førerkortdebutant får lappen etter mindre enn en arbeidsuke med kjørelærer i bilen. Hvor mye privat øvelseskjøring ungdommene har, finnes det ingen oversikt over.

Ifølge Samferdselsdepartementet er en god føreropplæring en meget viktig faktor for å redusere den høye risikoen unge og ferske bilførere utsettes for etter å ha tatt førerkort.

Så langt har føreropplæring i den videregående skolen vært et prøveprosjekt ved seks skoler i distriktene, men det er allerede bestemt at prosjektet skal kjøres i gang ved ytterligere seks videregående skoler fra og med høsten av.

Får samferdselsministeren det som hun vil, kan enda flere skoleelever snart få muligheten til å ta lappen i skoletida.

– Jeg vil sammen med Utdanningsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet se på muligheten om dette er noe som bør utvides til å gjelde langt flere skoler, sier Meltveit Kleppa.

Positiv

Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Akershus, er positiv til å innføre kjøreopplæring i skolen.

– Vi er alle trafikanter og kunnskap er verdifullt. Å integrere kjøreopplæring mer i skolen vil utvilsomt legge grunnlaget for en vesentlig bedre opplæring enn i dag. Da vil fokuset være på holdninger og ikke prisen på førerkortet, mener han.

Bogsrud understreker at han ikke har noen formening om hvordan undervisningen bør integreres i skolen, eller omfanget av en slik undervisning.

Også administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Henning Harsem, mener at kjøreopplæring knyttet til skolegangen kan være hensiktsmessig i mange sammenhenger, men at det er viktig å ta vare på kompetansen.

– For å yte føreropplæring kreves kompetanse som trafikklærer. Slik kompetanse har skoleverket i hovedsak ikke, sier Harsem.

Han har imidlertid tro på et samarbeid mellom skoleverket og lokale trafikkskoler.

– Noen forsøksprosjekt hvor skoleverket har samarbeidet med trafikkskoler, har vist at en større grad av teoretisk opplæring, sammen med bevisstgjøring av økt øvingskjøring har gitt gode resultater, sier Harsem.