Gå til sidens hovedinnhold

Dødsgåten ingen kan svare på

Artikkelen er over 10 år gammel

I Norge tar trafikken livet av 30 prosent flere ungdommer enn i Sverige. Forskere og veimyldigheter ante ingenting om den store forskjellen – og kan ikke svare på årsakene til den.

I vår presenterte Romerikes Blad artikkelserien «Trafikkens unge ofre», der vi ga de trafikkdrepte et ansikt. Vi påviste at ungdom er overrepresentert i dødsstatistikken.

I et forsøk på å finne nye svar som kan redde liv, har vi nå sett mot Sverige for å sammenligne. Resultatet overrasker:

Romerikes Blads undersøkelser avslører nemlig at dødeligheten på norske veier faktisk er oppsiktsvekkende mye høyere enn i Sverige, for personer mellom 15 og 24 år.

For selv om flere svenske enn norske ungdommer er trafikkdrept siden 1999, viser beregningene at det i forhold til antall innbyggere er 30 prosent overdødelighet i Norge.

For hver tiende svenske ungdom som mister livet, dør altså 13 norske.

Funnene overrasker en av Europas fremste trafikksikkerhetsforskere, forskingsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt (TØI):

– At det er en så stor forskjell mellom Norge og Sverige visste jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke tenkt over.

VEIDIREKTØREN OVERRASKET:


– Aldri sett før

I granskingen har Romerikes Blad brukt det totale antallet drepte i alderen 15-24 år i de to landene i perioden 1999-2009.

Antall drepte er så delt på det gjennomsnittlige befolkningstallet for aldersgruppen i den samme perioden.

– Jeg har aldri sett at denne metoden og teknikken er brukt for å sammenligne ungdommene i Norge og Sverige. Det er interessant, sier trafikksikkerhetsforsker Tore Vaaje i Gjensidige.

– Jeg er litt forundret. Jeg var ikke klar over at forskjellene var så store.

Mindre interessant blir det ikke av at nordmenn generelt – uavhengig av alder – kun hadde fem prosent høyere dødelighet på veien enn svensker i årene 1999-2009.

Med andre ord peker norske ungdommer seg ut i særdeleshet – i negativ forstand.

Hva tror du er de viktigste årsakene til at norske ungdommer lever farligere i trafikken enn svenske? Diskutér nederst i denne artikkelen!

Flere teorier

Etter å ha snakket med en rekke forskere, statistikere, interesseorganisasjoner og veimyndigheter i de to land, utmerker noen mulige forklaringer seg:

  • Bilparken? Svenskene har ikke bilavgifter, og har nyere biler enn nordmenn. De produserer også verdens sikreste bil, Volvo.
  • Bosettingsmønsteret? Svenskene bor i større grad i byer eller tettbygde strøk. Ungdom på bygda kjører mer, og er dermed også mer ulykkesutsatt.
  • Veistandarden? Svenskene har bedre veier, «snillere» sideterreng med mindre fjell og flere kilometer med midtdelere. Dødsulykker blant ungdom er i stor grad møteulykker eller utforkjøringer.
  • Kulturforskjeller? Norge fant opp ostehøvelen, svenskene 3-punkts sikkerhetsbelte på 50-tallet. Svenskene blir også sett på som tradisjonelt mer regelstyrte enn nordmenn.
  • Bilbeltebruk? Svenskene er flinkere til å bruke bilbelte enn oss.
  • Førerkortalder? Svenskene venter lenger med å ta lappen enn norske ungdommer.

I en artikkelserie vil Romerikes Blad de neste dagene gå grundig inn i de mulige forklaringene, finne fakta og undersøke hva svenskene gjør annerledes enn oss.

– Må finne diagnose

Ekspertene Romerikes Blad har vært i kontakt med, uttrykker et stort behov for at det settes i gang forskning på den nå påviste dødsforskjellen.

– Tallene har vært i tabellene, men de er ikke blitt grepet fatt i. Ingen har jobbet med det, påpeker forsker Tore Vaaje.

– Hadde ikke det vært naturlig, nå når forskjellene blir kjent?

– I aller høyeste grad. Vi må jo først finne diagnosene for kunne skrive ut riktig medisin.

– Annen ungdomskultur?

Trafikkforsker Dagfinn Moe ved Sintef i Trondheim er enig:

– Arbeidet dere har gjort, bør følges opp med forskning. Vi har visst at ungdommer er overrepresenterte i dødsulykker i alle de nordiske landene, men ikke at det var så store forskjeller mellom Norge og Sverige, sier han.

Moe mener svenskene alltid har hatt en annen kultur enn Norge når det kommer til bil og vei.

– De har en tradisjonsrik bilproduksjon og andre holdninger til veivedlikehold, midtdelere og sideterreng. Kanskje de også har en annen ungdomskultur enn oss? undrer han.

Forskingsleder Rune Elvik ved TØI – som ikke har mindre enn tre doktorgrader innen trafikksikkerhet – mener det kan være mulig å redusere den store forskjellen.

– Når det er så store forskjeller mellom Norge og Sverige, må det jo være grunner til det. Og dem er det interessant å finne ut av hva er. Så er jo spørsmålet om dette er faktorer som lar seg gjøre noe med. Kanskje vi ikke kan utjevne forskjellene helt, men redusere dem, sier han.

Oppsikt i Sverige

Også hos Sveriges fremste trafikksikkerhetseksperter vekker RBs beregninger oppsikt.

– Forskjellen overrasker. Mine første assosiasjoner er at vi i Sverige har jobbet intenst mot nullvisjonen de siste årene. Men den er jo mer generell, og ikke rettet spesielt kun mot ungdom. Vi har samtidig redusert antall møteulykker betydelig, ved å sette opp midtrekkverk på mange av veiene våre, noe som kan ha en innvirkning, sier trafikksikkerhetssjef Nils Petter Gregersen i Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) til Romerikes Blad.