Totalt renoveringsobjekt solgt 1,5 millioner over takst: – Vanskelig å vite hva folk er villige til å gi

Solgt for 5,5 millioner kroner.