I RBs leder 01. 11. 22 heier RB frem fornyelse av Kvartal 8, og det er vi glade for. Lederen avslutter med en bekymring for manglende sol på Torvet.

Sol og skyggestudier som følger plansaken viser at prosjektet ivaretar sol på Torvet. Kvartal 8 har trukket ny bebyggelse inn i Kvartalet og tilbake fra Torvet. Dette grepet gjør at Torvgata blir bredere og byggene kommer lenger unna Torvet enn gjeldene regulering.

Videre har planen en ny åpen plass hvor Storgata 11 (Martin's) ligger i dag. Samlet sett vil dette gi ca. 800 m2 mer torv/bygulv i sentrum, og kobler sammen Storgata og Torvet. Prosjektet som er til behandling har derfor tilnærmet de samme sol- og skyggevirkningene på Torvet som dagens regulering tilsier.

For oss er det viktig at Solsiden på Torvet fortsatt skal være Solsiden etter at Kvartal 8 er ferdigstilt. Det er særlig fra lunsj og utover ettermiddagen at mange mennesker trekker til Torvet. Torvet vil fortsatt fylles med sol fordi prosjektet har 6 etasjer og tilbaketrukket bygg mot Vest.

Les også

Mye er bra med planene for byens viktigste kvartal. Men hva med sola?

Kvartal 8 er laget etter moderne byutviklingsprinsipper. Vi mener vi har lansert et godt prosjekt for Lillestrøm, og ser frem til den politiske diskusjonen og behandlingen.

Rolf Th. Holm, daglig leder Lillestrøm Delta