Gå til sidens hovedinnhold

Tom Staahles retoriske øvelse

Artikkelen er over 2 år gammel
Leserbrev

Få ukas viktigste kommentarer og innlegg fra Romerikes Blad med nyhetsbrev rett i eposten hver lørdag

Tiden er inne for å kalle en spade for en spade: Ullensaker kommune har store økonomiske problemer.

I Romerikes Blad 8. april sto et noe underlig og overraskende leserinnlegg på trykk, signert ordfører Tom Staahle i Ullensaker. Han forsøker seg på en meget snedig retorisk øvelse om kommunens økonomiske situasjon. Ordføreren slår fast at vi ikke står overfor en krise, men et «stort mulighetsrom». La meg si det på denne måten: Enten har ikke Staahle tatt innover seg alvoret i situasjonen, eller så bedriver han bevisst skjønnmaling ovenfor egne innbyggere. Begge deler er alvorlig og viser en relativt uansvarlig holdning til problemene fra ordførerens side.

Les også

Ingen økonomisk krise – bare et mulighetsrom

 

Ikke en politisk vurdering

Om Ullensaker er i en økonomisk krise, er ikke en politisk vurdering, men en faglig vurdering og et faktuelt spørsmål. Under følger kommentarer om Ullensakers økonomi fra uavhengige og objektive parter:

«Ullensaker kommunes utgifter er større enn inntektene. Rapporten konkluderer med at kommunen har svake finanser, stor lånegjeld og lite oppsparte midler. For å komme i balanse må Ullensaker kommune sørge for en varig utgiftsreduksjon på 80 millioner per år de neste tre årene, totalt 240 millioner kroner» - Agenda Kaupang, konsulentselskap leid inn av kommunen for å lage forslag til kutt.

«Ullensaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon» - Rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker.

«Dersom det ikke gjøres grep for å endre den økonomiske utviklingen vil disponible fond bli brukt opp innen få år, og det er sannsynlig at kommunen vil bli registrert på ROBEK-listen.» - fra rådmannens Perspektivmelding 2019-2038

La oss legge disse faglige vurderingene til grunn. Etter at Høyre og Frp har styrt i 20 år, har kommunen store økonomiske problemer. Skal Ullensaker komme seg ut av disse blodrøde tallene, må man enten kutte kostnader eller øke inntektene, eller begge deler. Det er enkel matematikk. For Høyre og Frp er det uaktuelt å øke inntektene – de vil kun kutte kostnader.

Agenda Kaupang har beregnet at kommunen må kutte kostnader tilsvarende 240 millioner de neste tre årene, ellers blir Ullensaker satt på ROBEK-lista. Det betyr at kommunen vil bli satt under statlig styring. Staten må godkjenne budsjetter og låneopptak og ber kommunene benytte sitt fulle inntektspotensial. Også eiendomsskatt på boliger.

Hvor skal Høyre og Frp kutte?

Det er skole, eldreomsorg og helsetjenester som utgjør de store budsjettområdene, og det er også her rådmannen og Agenda Kaupang påpeker at potensialet for kutt er størst. Tom Staahle trekker i sitt leserinnlegg frem muligheten for «effektivisering» for å komme seg ut av den krevende situasjonen. I denne sammenheng er «effektivisering» ikke noe annet enn kutt i tilbudet til innbyggerne. Vi forventer at Frp og Høyre før valget helt konkret synliggjør hvilke kutt de vil gjøre for å få økonomien ut av blodrøde tall. Dette må velgerne få vite.

De som tjener store penger på veksten i kommunen, vil bidra til at innbyggerne får bedre velferd. Vi mener det er rettferdig og nødvendig

Lars F. Hjetland

 

Realiteten er at tjenestene i Ullensaker allerede er under svært hardt press. Ifølge Kommunal Rapport, som rangerer kvaliteten på tjenestene i landets kommuner, kommer Ullensaker ut på følgende måte:

Barnehage: 270. plass av 433.

Barnevern: 283. plass av 433.

Grunnskole: 225. plass av 433.

Helse: 382. plass av 433.

Økonomi: 378. plass av 433.

Dette er ikke akkurat noe å skryte av. Velferden i Ullensaker trenger å bli styrket, ikke svekket med 240 millioner.

Aps økonomiske plan

For Ullensaker Ap er det ikke noe alternativ å svekke velferden til innbyggerne. Vi har en annen økonomisk plan enn Høyre og Frp. Vi vil øke inntektene, ikke kutte i tjenesten. Ullensaker Ap går derfor til valg på å innføre næringsskatt. Forsiktig anslått vil dette kunne øke inntektene med ca. 80 millioner årlig. Lørenskog har allerede en slik skatt, og der bidrar de ti største bedriftene (Posten, Cola osv.,) med cirka 50 prosent av inntekten. I Ullensaker vil dette være bedrifter som Avinor, Coop, hotellkjeder osv. De største bedriftene vil bidra mye, mens de små vil bidra lite. De som tjener store penger på veksten i kommunen, vil bidra til at innbyggerne får bedre velferd. Vi mener det er rettferdig og nødvendig.

Høyre og Frp er bekymret for næringslivets kår. Da er det verdt å påpeke at blant annet Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Skedsmo og Lørenskog har næringsskatt. Dette er byer og kommuner som går godt og har god vekst i både innbyggertall og nyetableringer. Det er ingen grunn til å være bekymret for bedriftenes fremtidsutsikter i Ullensaker. De utsiktene er svært gode, selv med næringsskatt.

Det er også grunn til å påpeke at Arbeiderpartiet garanterer at vi ikke skal innføre eiendomsskatt på boliger.

Ullensaker Ap vil få orden på økonomien, ansette flere lærere og helsesykepleiere og bygge nye sykehjemsplasser. Vi har mer penger til det som betyr noe. Arbeiderpartiet er det ansvarlige alternativet for Ullensaker.

Det er grunn til stor bekymring når Tom Staahle i sitt leserinnlegg så til de grader forsøker å bortforklare den økonomiske situasjonen og konsekvensene det vil få dersom velferdstilbudet til innbyggerne kuttes.

La meg si som en Frp-kollega av Staahle, tiden er inne for å kalle en spade for en spade: Ullensaker kommune har store økonomiske problemer.

 

Kommentarer til denne saken