Når politikere forsøker å skrive sitt eget ettermæle skal man lytte nøye, særlig etter påstander som høres for gode ut til å være sanne. Det gjelder også for tidligere ordførere som påstår at fordi kommunens økonom var god i 2021, så var den god også da han selv styrte i 2019.

Er det noe vi har kjent på kroppen de siste årene, med en global pandemi og nå en krig i Europa, så er det at virkeligheten vi lever i kan være en ganske annen med få års mellomrom. Det gjeldet naturligvis også for økonomien til en kommune. Så når eks-ordfører Staahle i Romerikes Blad 27. februar sier økonomien til Ullensaker kommune var under kontroll i 2019, er det hans selektive økonomiske historietime. La oss ta en titt i bakspeilet og se hva de faglige og objektive vurderingene av økonomien var i 2019:

«Ullensaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon» - Rune Hallingstad, rådmann i Ullensaker, 2. april 2019.

Må redusere utgifter

«Ullensaker kommunes utgifter er større enn inntektene. Rapporten konkluderer med at kommunen har svake finanser, stor lånegjeld og lite oppsparte midler. For å komme i balanse må Ullensaker kommune sørge for en varig utgiftsreduksjon på 80 millioner per år de neste tre årene, totalt 240 millioner kroner» - Agenda Kaupang, konsulentselskap.

Dette var de faglige, og upolitiske, vurderingene av kommunens økonomi da innbyggerne valgte et rødgrønt flertall høsten 2019. De siste årene har det å få orden på økonomien vært vår hovedprioritet. Det er helt avgjørende å lykkes med dette for å kunne styrke skoler, barnehager, helsetjenesten og frivilligheten i årene fremover.

De rødgrønne sikrer kontroll

De rødgrønne partiene har en helt klar plan for å oppnå økonomisk trygghet. Vi sørger for å øke inntektene til kommunen gjennom skatt på næringseiendom og vi utarbeider, for første gang i Ullensaker, helhetlige planer for når og hvor det skal investeres i skoler, barnehager og helsetjenesten de neste ti årene. På denne måten sørger vi for at vi har nok midler til å ta nødvendige innvesteringer på det tidspunktet det trengs.

I 2021 fikk Ullensaker kommune et positivt resultat på ca. 133 millioner. Det gjør at disposisjonsfondet (det som gjør at vi ikke havner på statens ROBEK-liste) nå øker til 7,6 prosent av inntekter, og som viser at vi er på god vei mot det kommunale målet om 10 prosent på disposisjonsfond.

Langsiktig styring

Men betyr det at vi nå kan friskmelde økonomien? Nei.

Hvorfor ikke? Jo, fordi det store årsresultatet i 2021 i hovedsak skyldes at kommunen fikk betydelig økte inntekter fra staten, både gjennom økt skatteinngang og gjennom koronakompensasjon. Året 2021 er et spesielt år for hele kommune-Norge. Mange kommuner gikk med store overskudd i fjor, uten at det er noen varig situasjon.

Det er god grunn til å glede seg over at de rødgrønne partiene i Ullensaker har gjennomført stor og viktige økonomiske grep de siste årene, at vi nå bygger opp en større sikkerhet og at vi nærmer oss handlingsregelen, men det er den langsiktige styringen og kontrollen som avgjør. Den jobben fortsetter i tiden fremover, sånn at vi kan fortsette styrkingen vi gjør av velferdstjenestene for de som trenger det aller mest.

Lars F. Hjetland, Fungerende gruppeleder, Ullensaker Arbeiderparti