– Risikoen på Nordby er veldig høy. Når man har veldig mange tilløp, kan det før eller senere føre til en ulykke. Risikoen øker med antall tilløp til ulykker, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

I den forstand er Nordby stasjon litt nord for Jessheim sentrum Norges farligste jernbaneovergang.

Hver dag krysser mange jernbanelinja der til fots, på sykkel eller med bil. Det bor mange mennesker i området, som er i vekst, og RB-tipsere har tidligere fortalt at de har observert folk som går langs sporet og bruker det som en snarvei til Jessheim sentrum. Vi har også fått tilsendt bilde av dette.

– Det er forbudt ved norsk lov å oppholde seg i sporet. Tog i dag bråker mindre. De kommer stille. Det er livsfarlig å gå i sporet, sier Bakken.

Et tilløp til ulykke hver uke

De to siste årene har togførere rapportert 119 tilløp til ulykker ved Nordby stasjon – altså i snitt mer enn et pr. uke.  Det er mer enn noe annet sted i landet.

Også ved Dal stasjon er det problemer med dette. Der er det rapportert 36 tilløp til ulykker de siste to årene. Problemet er likevel langt større ved Nordby.

Her er fem nylige hendelser:

  • 07.01.2015: Fører i tog 1628 observerte to personer i sporet ved Nordby planovergang.
  • 06.01.2015: Mann gikk over planovergang mens bommene var nede.
  • 05.01.2015: 4–5 personer ca. 13–14 år krysset planovergangen ved Nordby stasjon mens tog 1642 sto stille ved plattformen.
  • 28.12.2014: Tre gutter løper over planovergang på Nordby når tog 1678 er klar til avgang.
  • 21.12.2014: Folk går under bommene når det er sperring mot vei. Toget tar nødbrems og tuter. Ingen påkjørt.
     

Og slik fortsetter det side opp og side ned med tilsvarende og lignende rapporterte tilløp til ulykker og farlige hendelser i Jernbaneverkets rapporteringssystem.

Man kan lese om barn som sykler over sporet til tross for at bommene er nede og foreldre med barn som ignorerer både lys og bommer.

– Innrapporteringen er et virkemiddel i sikkerhetsarbeidet vårt og gir oss en oversikt over hvor risikoen er størst, sier Bakken.

I 2013 skrev RB om en mor som veltet barnevognen da hun skulle spurte over jernbaneovergangen på Nordby før toget kom, etter at bommene hadde gått ned og mens toget tutet. Det kunne fort gått galt.

Møte om få dager

Som RB skrev 12. januar ønsker man å stenge jernbaneovergangen for biltrafikk og lage en undergang under jernbanen for gående og syklende.

Da vil man også få bukt med tutingen fra togene. I og med at det er så mange som trosser forbudet mot å oppholde seg i sporet, varsler togene når de nærmer seg Nordby, noe som er svært plagsomt for dem som bor i området.

5. februar skal Jernbaneverket ha et forberedende møte med Ullensaker kommune.

– Men det er for tidlig å si hvor lang tid prosessen tar, eller når det ligger penger på bordet til å bygge undergangen, sier Lars Frøystein, banesjef for hoved- og Gardermobanen.