Trafikken skal gå som normalt på de fleste jernbanestrekningene – med unntak av deler av Østfoldbanen og Drammens-/Spikkestadbanen, som blir holdt stengt også denne sommeren. Det skyldes blant annet utbygging av Follobanen, Østfoldbanen og vedlikehold på jernbaneinfrastrukturen.

– Vi trenger sammenhengende arbeidsperioder over flere uker for å kunne utføre komplekse og større arbeidsoppgaver i jernbanesporene og i tilknytning til disse. Sikkerheten til de som jobber, er én av grunnene til at vi er nødt til å stanse trafikken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Her blir det stengt i sommer:

  • Asker-Drammen på Drammenbanen, 20. juni – 2. august, grunnet rehabilitering av Lieråsen tunnel.
  • Sandvika-Asker på Drammenbanen (kun lokallinjen), 27. juni – 2. august, grunnet arbeid med nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.
  • Spikkestadbanen, 20.–24. juli, grunnet sporarbeid og vedlikehold.
  • Oslo-Rygge/Mysen på Østfoldbanen. 27. juni-9. august, grunnet arbeid ved Ski stasjon og Follobanen. Det er vestre linje mellom Oslo S og Rygge og østre linje og til Mysen som stenger. Det vil gå tog på Østfoldbanen mellom Rygge og østfoldbyene/Göteborg.

(©NTB)