– Bare å beklage dersom varselet om bråk fra jernbanen ikke nådde fram til alle

De siste par ukene har flere beboere i Lillestrøm hørt bråk og kjent kraftige ristninger fra arbeid på jernbanen.