Klokka 13.50 meldte Jernbaneverket at feilen var reparert og at togtrafikken settes i gang som normalt.

Det er foreløpig usikkert om den nesten to timer lange stengingen vil føre til følgeforsinkelser utover ettermiddagen.

Flere togavganger for både Flytoget og NSB ble innstilt eller forsinket.

Årsaken til stengingen er at Jernbaneverket skulle reparere en feil i sporet.

Du kan sjekke om ditt tog er i rute på nettsidene til NSB, eller på nettsidene til Flytoget.