– Vi fikk melding om at det brant flere steder langs toglinjen. Vi sendte ut store styrker og fikk stanset brannene. Etter alt å dømme er årsaken til brannen et tog som har skapt gnister mens det har kjørt, sier vakthavende stabssjef Lars-Magne Hovtun i Oslo brann og redningsetat til NRK.

Brannene gjør at Gjøvikbanen er delvis stengt lørdag.

Togene på Gjøvikbanen kjøres mellom Harestua og Jaren og derfra videre til Gjøvik. Stengingen påvirker også Bergensbanen, som kjører over Roa i sommer grunnet sporarbeid på Drammenbanen.

 

Lørdag vil det være stengt for bergenstogene mellom Hønefoss og Oslo S, opplyser Bane Nor på Twitter lørdag morgen. Bergensbanen snur dermed ved Hønefoss.

Bane Nor oppfordre de reisende til å bruke Vys nettsider for å få informasjon om togene.

– Vi setter opp buss og taxi for reisende på Gjøvikbanen. Vi jobber også med alternativer mellom Hønefoss og Oslo for de reisende på Bergensbanen, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.