To parallelle veistrekninger – med bompenger på begge – som legger beslag på enorme arealer, er vanvittig

Av