Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett undertegnet en intensjonsavtale om å slå sammen domstolene, som har kontorer henholdsvis i Lillestrøm og Eidsvoll. Intensjonsavtalen har støtte hos så vel ledelsen som de ansatte ved domstolene. De tillitsvalgte har tiltrådt intensjonsavtalen, ifølge pressemeldingen fra de to tingrettene.

En sammenslått domstol vil sannsynligvis få navnet Romerike tingrett og få rundt 50 ansatte. Domstolene har som mål å bli samlokalisert innen 2024, men det er ikke tatt stilling til fremtidig kontorsted. Frem til samlokalisering finner sted vil domstolen ha to driftssteder, som i dag.

– Målet med å slå sammen domstolene er å skape en enda mer robust tingrett. Dette gir mulighet for moderat spesialisering, satsing på digitalisering, mulighet for et enda bedre faglig miljø både for dommere og saksbehandlere og større fleksibilitet i saksavviklingen, heter det i pressemeldingen.