Alle skal få benytte stemmeretten sin ved kirkevalget. Nå er forhåndsstemmingen åpnet og Kirken i Fet, Dalen, Lillestrøm, Strømmen og Skedsmo menigheter tilbyr å hente dem som ikke er i stand til å komme seg til stemmelokalet på egenhånd eller ved hjelp av eget nettverk.

Trond Ekdal tok selv kontakt med kirkekontoret i Lillestrøm og ble hentet av sogneprest Hallvard Mosdøl på omsorgsboligen i Kjerulfs gate. - Nå har jeg utført min stemmeplikt, sier han. Ekdal mener det er viktig å delta i valget og er svært takknemlig for stemmskyss.

- Det er få som ikke har anledning til å komme seg hit selv. Men Kirken skal være tilstede der folk bor og vi strekker oss derfor langt for å hjelpe dem som virkelig trenger det. Jevnlig har vi andakter og sangstunder på institusjonene i kommunene. Vi er opptatt av å imøtekomme innbyggernes ønsker, sier sogneprest i Lillestrøm, Hallvard Mosdøl

I Fet og Dalen foregår forhåndsstemmingen på kirkekontoret i Engaveien 6. De som trenger skyss kan ta kontakt på telefon 63 88 61 00. I Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen er forhåndsstemmingen på kirkekontoret i Storgata 32, rett ved siden av Lillestrøm kirke, telefon 66 93 89 50.