Ifølge en pressemelding fra Geia Food AS som er sendt ut skal det nemlig være funn av etylenoksid som er blitt brukt i iskremen som blir markedsført med det populære barne-tv-programmet «Paw Patrol» .

«Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr», skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Videre heter det at «studier viser at etylenoksid kan være gentoksisk og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade».

Produktet bør kastes eller returneres til butikk, skriver Geia Foods i pressemeldingen.