– Til og med i eksil skal vi damer overprestere

Det tok ikke mange dagene i eksil før en prestasjonsbølge skulle prege hverdagen til oss mødre.