Gå til sidens hovedinnhold

Til beste for Årnes?

Leserinnlegg

Enkelte lever i den tro at det å få en firefelts motorvei med hastighet 110 km/t med tilhørende bru over Glomma rett nord for Årnes vil være til beste for bygdesenteret.

Enkelte tror også at en ny firefelts motorvei med hastighet 110 km/t med tilhørende bru nær Årnes vil gjøre det attraktivt å bo her; at det vil føre til bedriftsetablering og næringsutvikling. Dette er jeg ikke enig i.

Et negativt element

Jeg mener at en ny firefelts motorveg inntil bygdesenteret Årnes kun er å betrakte som et negativt element som på alle måter vil gjøre Årnes mindre attraktivt. Bru over Glomma mellom Årnes og elvemøtet vil føre med seg store støyplager for Årnes og omegn.

Støy forplanter seg over vann. Ei bru på land kan støyskjermes. Det kan være med voll, støyskjerm eller den kan senkes i terrenget. Dette er ikke mulig med ei bru over vann. Brua kan teoretisk etableres med støyskjermer eller bygges helt inn; det estetiske uttrykket blir voldsomt og vil fra både Årnes og kirkeruinene oppleves sterkt skjemmende.

Det er all grunn til å tro at det blir mindre attraktivt å både bo og handle her. Hvem vil kjøpe hus eller leilighet på Årnes når de vet at det døgnet rundt i all fremtid skal oppleves støy fra en firefelts motorveg med stor andel av tungtransport?

Noen blir mer belastet enn andre, men alle på Årnes, og spesielt de som bor langs elva, vil med etablering av ny bru over Glomma komme til å oppleve støy/ bakgrunnsstøy fra vegen og brua over elvemøtet i all fremtid. De som bor høyest (og pr. i dag kanskje mener de har de fineste leilighetene) vil bli mer utsatt enn de som bor i bolig eller leiligheter på bakkeplan. Støy vil være verre nedstrøms enn oppstrøms, men også beboere i Vormsund vil bli skadelidende med støy fra bru lagt over elvemøtet.

Si din mening!

Dersom den sørlige trase C velges, vil kommunens visjon om «Det gode liv der elvene møtes» og visjonen om god livskvalitet og elvemøtet som landemerke og kilde til inspirasjon raskt måtte omskrives.

Jeg oppfordrer alle på Årnes og andre i Nes som også i framtida ønsker å oppleve «Det gode liv der elvene møtes» om å protestere mot at sørlig trase og alternativ C fortsatt skal være en aktuell E16-trase.

Rett mottaker av protest er Nye Veier AS med kopi til vår ordfører. Og det haster. Denne prosessen går raskere enn du tror!

Ola Holter, Årnes

Kommentarer til denne saken