Politiet mistenker organisert kriminalitet blant tiggerne: – Det er ingen grunn til å tro at Romerike skiller seg ut

Vinnings- og narkotikakriminalitet knyttes til tiggermiljøet på Romerike. Politiet kan ikke utelukke organisert kriminalitet.