Ja, det er nesten så en kan tro, om man ikke selv bor i denne kommunen, at Arbeiderpartiet har styrt alene med stort flertall.

Han beskriver valget som et skjebnevalg for Lillestrøm. I det så ligger det altså en påstand om at det kun er Arbeiderpartiet som kan styre en kommune. Da er du passe høy på deg selv altså når du lever i en verden hvor du tror at det kun er ditt parti som er styringsdyktig i landet vårt. Jeg tror de fleste velgerne gjennomskuer den panikken Arbeiderpartiet nå har for å tape valget omtrent i hele Norge og at de må bruke en retorikk som forsøker å skremme velgerne med usannheter og påstander.

Lillestrøm Høyre er klare

Høyre i Lillestrøm er i takt med folket, folket som sosialistene hevder de har enerett på å forstå. VG hadde en interessant meningsmåling 4 september hvor Respons analyse fant ut at det er stor oppslutning om at private skal få drive sykehjem. Det er dette Yngve Lofthus Teigen mener er å sette omsorg ut på anbud og privatisere omsorgen. Dette viser med all tydelighet at Arbeiderpartiet i Lillestrøm kommune ikke er opptatt av innbyggerne de er satt til å tjene, men er opptatt av en ideologi som for mange år siden gikk ut på dato. Innbyggerne er opptatt av gode tjenester, ikke om det er ideelle organisasjoner, kommunen eller private som leverer tjenestene. Det tar Lillestrøm Høyre på største alvor og vil gjøre noe med.

Fjerne e-skatten

Vi er også klare på at vi vil fjerne eiendomsskatten for innbyggerne i Lillestrøm kommune og hvis Yngve Lofthus Teigen hadde tatt seg bryet med å lese de alternative budsjettene til Lillestrøm Høyre ville han se at vi klarer å budsjettere uten eiendomsskatt. Vi skal holde vårt løfte om å fjerne eiendomsskatten og vi skal vise at vi klarer å gjennomføre flere gode tiltak for barn, unge, kultur og idrett som det kan virke som om kommunen ikke klarer uten at innbyggerne må skattes i hjel. Vi lytter til innbyggerne, og deres privatøkonomi er truet og det tar vi på det største alvor.

Hva skal du velge?

Du skal selvfølgelig velge det partiet som du mener er deg nærmest. Men ikke la deg lure av Arbeiderpartiets retorikk om at Høyres politikk vil føre til stor elendighet - det er rett og slett usant. Lillestrøm Høyre vil at du skal ha valgfrihet og vi vil at du sjøl skal bestemme over eget liv. Systemet er ikke det viktigste, det er du som innbygger som er det viktigste.

Lillestrøm Høyre er både kompetente og klare til å ta over styringen i Lillestrøm kommune, og vi mener innbyggerne fortjener en ny kurs nå. Bruk stemmeretten og godt valg!

Glenn Due-Sørensen, listekandidat, Lillestrøm Høyre