Kommuner på Nedre Romerike er allerede i gang med å drøfte hvilke lokale vedtekter som skal gjelde nå etter at regjeringen tirsdag bestemte at de sentrale reguleringene i de såkalte ringkommunene - Oslo og 20 kommuner i hovedstadsområdet - opphever ved midnatt natt til torsdag.

Sentraldirigeringen ble innført da den britiske virusvarianten av covid-19 i januar ble oppdaget i Nordre Follo (sammenslåtte Ski og Oppegård). Det betyr at det lokale selvstyret på Romerike når det kommer til koronahåndtering, er tilbake i Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Nittedal. Det vil si: De overordnede nasjonale føringene gjelder fremdeles for alle i Norge.

Med mutantutbrudd-situasjonen under kontroll, mener vi det er riktig å gi makta tilbake til kommunene. Den vet best hvor skoen trykker … og så videre. Lillestrøm ba tidlig om sentraldirigering for å gjøre regelverket mindre forvirrende og mer forståelig for folk, men det regimet som har vært de siste par-tre ukene i vårt område, kan vel ikke først og fremst karakteriseres som oppklarende.

Vi er enige i at lettelser for barn og unge må prioriteres dersom det kommer til at kommunene selv vil innføre lettelser, noe de bør Men det er også et faktum at ikke alle tiltakene har fungert etter hensikten. De må bort. For eksempel har stengingen av brorparten av butikkene på kjøpesentrene på Nedre, ført til at folk har valfartet til nabokommunen Ullensaker – og Romerikssenteret på Kløfta og Jessheim storsenter.

Det er å håpe at nabokommunene nå klarer å samarbeide og samordne, slik at vi får gode, forståelige løsninger og lettelser, som samtidig kan holde smitten i sjakk. Det kan høres ut som ønsketenking, men samtidig har de inngripende tiltakene også store økonomiske og menneskelige omkostninger. Derfor må enhver utflating i pandemien møtes med drøftelser om lettelser. Selv om det igjen naturligvis øker faren for noe økt smitte og økende tretthet i befolkningen av alle jojo-tiltakene, som vi 12. mars har levd med i et helt år.