Ti personer må møte i retten på Hamar, tiltalt for å ha utført og forsøkt å utføre bedragerier på over 60 millioner kroner.

Bedrageriene er begått mot banker og finansieringsinstitusjoner.

Tiltalene omfatter fullbyrdede bedragerier på rundt 22 millioner kroner og forsøk på bedragerier på om lag 40 millioner kroner.

Saken starter 8. september 2020 i Hedmarken tingrett. Det er satt av åtte uker til hovedforhandlingen.