Ble dannet i 1951 og er Norges største pensjonistorganisasjon, med cirka 170.000 medlemmer. Er en partipolitisk uavhengig og nøytral organisasjon for alle pensjonister, også førtids- og uførepensjonister.

Følger og overvåker samfunnsutviklingen samt skape debatt om spørsmål omkring pensjonisters interesser. Har en omfattende virksomhet for å gi medlemmene en innholdsrik pensjonisttilværelse i fellesskap med likesinnede.