Ungdomsmiljøet på Jessheim er den siste tida vært preget av vold og rivalisering mellom ungdomsgjenger.

Da politiet kom over en ungdomsgjeng torsdag kveld, valgte de like godtb å vise bort samtlige 11 fra sentrum det neste døgnet.

– Slik ungdomssituasjonen er på Jessheim nå, så er terskelen meget lav for å vise bort ungdommer vi mener kan ha uærlige hensikter, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt.

Han opplyser at flere av dem som ble bortvist er omhandlet i politiets registre i forbindelse med tidligere voldsepisoder i byen.

– Konkret så vi ikke at de gjorde noe ulovlig i kveld, så slik sett var bortvisningene mest i forebyggende øyemed, sier Loraas.