Gå til sidens hovedinnhold

Konkurransetilsynet ilegger Telenor 788 millioner i gebyr

Artikkelen er over 2 år gammel

Telenor er ilagt et rekordhøyt gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Telenor er uenig i vedtaket.

– Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.­­

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret gitt av Konkurransetilsynet noensinne.

– Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Telenor har en betydelig omsetning i markedet, og dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe som gjenspeiles i gebyrets størrelse, sier Sørgard.

Endret avtale

Fra 2007 bygget Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2, og i utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven.

– Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften ble ikke Network Norway kvitt med økt bruk av eget nett. Dette fjernet insentiver til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Etter en razzia i Telenors hovedkontor på Fornebu i Bærum 4. desember 2012, der også representanter fra EFAs overvåkingsorgan ESA deltok, har Konkurransetilsynet gjennomgått et omfattende databeslag og gjennomført en rekke forklaringsopptak.

– Konkurransetilsynet har funnet det bevist at vilkår i tilgangsavtalen fra Telenors side bevisst ble utformet for å stanse Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, sier Nese.

Uenig i vedtaket

I en børsmelding opplyser Telenor at de er uenig med Konkurransetilsynet i at konkurranseloven er brutt ved at de gunstige vilkårene Telenor tilbød Network Norway for bruken av Telenors nett kunne begrense Network Norways utbygging av eget mobilnett.

– Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenig i at vi har brutt konkurranseloven, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge i børsmeldingen.

Telenor merker seg at Konkurransetilsynets påstand er at selskapet gjennom prismodellen i en grossistavtale har begrenset konkurransen i det norske mobilmarkedet i perioden 2010 til 2014, og dermed brutt regelen som forbyr misbruk av dominerende stilling.

Opprinnelig varslet Konkurransetilsynet Telenor om et overtredelsesgebyr på 906 millioner kroner. Konkurransetilsynet har imidlertid kommet til at Telenor ikke brøt konkurranseloven ved å avtale eneleveransevilkår i fire grossistavtaler. Dermed er denne delen av saken lagt bort uten at det er funnet brudd på reglene.

Regner med å klage

Vedtaket kan klages inn for Konkurranseklagenemnda og senere til domstolene innen seks måneder.

– Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen.

Kommentarer til denne saken