Rådmannen foreslår at adkomstveien til nye Framtia barnehage, Luhr skole og boligfelt på Ødegården får navnet Sheikenveien.

Spilt en viktig rolle

Bakgrunnen for forslaget er at Framtia barnehage er oppkalt etter forsamlingshuset til Losje Lørenskogs fremtid av IOGT, Framtia, som lå omtrent der den nye barnehagen skal bygges.

Etter krigen dannet losjens ungdomslag teatergruppa Sheiken, som viste revyer på Framtia fra 1947 og helt fram til lokalet brant ned i 1971.

Senere fortsatte teatergruppa sin virksomhet med flere forestillinger, både revyer og musikaler, blant annet i Lørenskog kultursenter på Triaden.

Rådmannen påpeker at Sheiken har spilt en viktig rolle i Lørenskogs kulturliv, og mener det er riktig å oppkalle en vei etter denne gruppa.

Bollerud og Jens Ruud

I utgangspunktet var Bollerudveien – etter en av husmannsplassene på Skårerødegården – ute til høring som forslag til navn på den nye adkomstveien på Ødegården.

Etter innspill fra Lørenskog historielag ønsker imidlertid rådmannen å benytte dette navnet på en annen vei i området.

Lørenskog historielags forslag til navn på den nye veien er Jens Ruud vei, etter siste eier av Skårerødegården om drev med gårdsdrift.

... eller Skogblomstveien?

Tidligere varaordfører Aage Wiik, som selv har vært en ildsjel for IOGTs arbeid i Lørenskog og som de siste åra har gitt ut flere lokalhistoriske bøker, skriver i en høringsuttalelse at han forstår hensikten med Sheikenveien.

Wiik mener et alternativ til Sheikenveien kan være Skogblomstveien, etter barnelosje Skogblomsten, som ble stiftet i 1923 og holdt til på Framtia så lenge lokalet eksisterte. Skogblomsten lever fortstat i beste velgående.

Wiik har også lansert Erling Westlisvei eller Westliveien, etter den mangeårige dirigenten for både kor og orkester i bygda.

Kultur- og idrettsutvalget behandler navnesaken torsdag 5. mars.

Du kan lese hele rådmannens saksframlegg her.