I lyset av drikkevannsskandalen på Askøy utenfor Bergen, har Skedsmo kommune lagt ut en melding om sine drifts- og vedlikeholdsrutiner når det gjelder drikkevannet i kommunen.

– Skedsmo kommune har i likhet med de andre eierkommunene i Nedre Romerike Vannverk (NRV) gode rutiner for sikring av drikkevannet, skriver kommunen.

Kommunalteknisk sjef, Birger Marøy, forteller til RB at de har fått svært få henvendelser etter at saken kom opp.

– Det har vært noen som har ringt, men ikke veldig mange, sier han.

Han forklarer videre at kommunen følger en prøvetakingsplan til punkt og prikke.

Etter at det ble funnet legionella i et borettslag på Lørenskog, har vannverket tatt flere prøver for sikkerhets skyld, men dette har ikke gitt noe utslag.

– Det er ingen økt risiko for å bli syk nå, sier Marøy.