Gå til sidens hovedinnhold

Tar eiendom med tvang – med én stemmes overvekt

Artikkelen er over 1 år gammel

Eidsvoll kommunestyre har med knappest mulig margin vedtatt å gå til ekspropriasjon av dyrket mark for å bygge nye Vilberg skole.

Kommunen har ikke oppnådd en frivillig avtale med grunneieren om å ta i bruk 52 mål på Tynsåkjordet til ny skole, og rådmannen la fram forslag om ekspropriasjon (tvungen grunnavståelse, red.anm.)

– Hårfint!

Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti ville ikke ekspropriere da kommunestyret behandlet saken tirsdag. Det ville heller ikke MDG, SV og Rødt, som i tillegg tok til orde for å bygge skole i Trolldalen. De har til sammen 17 representanter.

Det hjalp ikke. Høyre, Frp og Ap sørget med sine 18 stemmer for vedtak om ekspropriasjon.

– Oii, det var hårfint! utbrøt ordfører John-Erik Vika (Sp) da stemmene var telt opp.

Avviser utsettelse

Olav Resaland (Ap) avviser overfor Romerikes Blad at ekspropriasjon vil bety utsettelse av ny skole.

– Skolen åpnes 1. januar 2023. Forklaringen er at vi ikke har behov for å begynne å grave før om ett år, og på den tiden er det opplyst at vi er i mål med saken. Om ikke nødvendigvis med det endelige pengebeløpet, for partene har jo mulighet til å anke videre.

– Hvorfor ekspropriere så mye som 52 mål? Skolen trenger ikke så stort areal?

– Der er forklaringen at vi har ekspropriert på områdereguleringsplanen, ikke bare skolens behov. Jeg forstår at alle vil prøve å verne mest mulig matjord. Men de målene vi tar på Tynsåk skal vi lage ny matjord av på Minnesund, sier Resaland, som også er leder av utvalg for teknisk og kommunale prosjekter.

Kommentarer til denne saken