Tapte 26 millioner kroner på gigantprosjektet – deler ut millionbonus og er ikke bekymret

Kostbare etableringsår med store underskudd er helt som forventet. Det går uansett såpass bra at direktøren innvilges millionbonus.