Takket nei til Spania og skrev toårskontrakt: – Var mer følelsesmessig riktig å signere her

Ina Gausdal følte å fortsette i LSK Kvinner var det eneste riktige.