Den første vaksine mot Covid-19 ble satt i Norge den 27. desember 2020 og siden den gang har Lillestrøm Kommune vært på ballen for å sikre sine innbyggere, med opp mot 90 000 innbyggere, motstandskraft mot den stadig varierende pandemien som kommer mot oss. Kommunen har vært et forbilde for andre kommuner med sine raske reaksjoner for å etterkomme statlige krav i bekjempelse av pandemien. Allerede var de i gang rett etter det tragiske skredet i Gjerdrum natt til 30. desember i 2020. Den gang tok også Lillestrøm Kommune også ansvar med smittebegrensning blant de evakuerte fra skredet i Gjerdrum.

De frivillige under arbeidet for skredofrene

Skedsmo frivilligsentral, som er koordinator for frivillighetsarbeidet i Lillestrøm, tok raskt grep og engasjerte mange frivillige fra hele kommunen til å sikre de evakuerte. De frivillige kom også fra mange organisasjoner som Røde Kors, lokale Lions, Veteranene og ikke minst de mange som ville bidra fra kommunens innbyggere. Selv var jeg med fra første stund og ble ofte kaldt ” mannen med staven” da jeg alltid bar en stav, som var en meter lang, for å vise at folk skulle holde ”metern”. Flere gode smittebegrensninger ble utviklet her og ikke minst i begrensningen av tettheten blant folk. Mye av dette er blitt brukt videre under smittespredningsbegrensningen i kommunen.

Vaksineringens begynnelse i Lillestrøm

Lillestrøm Kommune var allerede i gang med vaksineringen fra uke 1 i 2021. Riktignok i små mengder, men med mange ansatte fra kommunen og frivillige i Skedsmohallen, så man fort at lokalene var for små og etter hvert flyttet man til Norges Varemesse hvor kapasiteten ble betydelig større. Mange kommunale ansatte ble ytterligere mobilisert og selv om vaksinetilgang, data og snø problemer gav store utfordringer i vaksineringen klarte kommunen å oppnå sine måltall og man hadde nå en gruppe som ble mer og mer trimmet for å øke vaksineringsprosessen. Da lokalene på varemessa ble opptatt, under en kort periode under smittereduseringen, måtte man finne et nytt sted som kunne fylle kravene til kommunen. Valget falt da på OKS (Oslo Kristne Senter) på Kjeller som hadde både lokaler og en relativt stor parkeringsplass. Siden september har man benyttet disse lokalene og de blir nok benyttet fremover i noen måneder.

Når vi nå skal gjøre opp litt status har Lillestrøm kommune gjort en formidabel jobb med koordineringen av vaksineringen og planene er klare for å nå nye tallkrav. Som veteran og bidragsyter i prosessen vil jeg takke alle som har deltatt i prosessen for en god jobb. Til de ansatte, frivillige og ikke minst til alle i Lillestrøm kommune ønsker jeg et riktig

Godt Nytt år.