Vi vet at dere er hardtarbeidende og dedikerte mennesker som tror på det dere står for. Som ønsker å gjøre en positiv forskjell i innbyggernes liv og som handler etter en overbevisning om at deres politikk vil gjøre nettopp det.

Vi vet at når andre setter seg ned etter jobb med middag så vil du som lokalt folkevalgt ofre flere kvelder i måneden for å jobbe for innbyggerne. Du deltar i utvalgsmøter, i kommunestyremøter, i gruppemøter i partiet og i møter med innbyggere og interesseorganisasjoner som oss. Du bruker ofte egen fritid for å bygge kunnskap og for å hente inn innspill fra innbyggerne.

Vi vet at du skal sette deg inn i mange saker som, til tross for satsing på klarspråk og krav til at kommunedirektøren skal forsvarlig utrede saken i tråd med kommuneloven, ofte består av lange utredninger med et teknisk innhold som selv fagfolk sliter med å trenge gjennom og forstå innholdet i innimellom.

Dette ser ofte ikke innbyggerne, men de bør være klar over: At politikerne virkelig arbeider hardt for dem. Noen vil innvende at det får de betalt for, men politikerne i Lillestrøm får ikke fete lønninger. De aller fleste har en vanlig jobb og ofrer fritiden sin for å være politiker. Når de møter i pålagte møter får de et møtehonorar, men det er bare en liten del av jobben. Det jobbes mye gratis!

Likevel vet vi at mange lufter sin misnøye med dere fremfor hva de er fornøyde med, og vi vet at kritikken av og til går langt over grensen mellom kritikk og hets og trakassering. Dette er uakseptabelt, men en del av det dere som våre folkevalgte står i som igjen viser at dere fortjener all respekt og ros dere kan få.

Så takk til deg som er folkevalgt! Takk for at du tar på deg vervet på vegne av innbyggerne. Takk for at du setter deg inn i saker og at du gjør ditt aller beste for at innbyggerne skal ha det bra.

Vi gleder oss til å samarbeide med deg som er ny som folkevalgt og samtidig vil vi sende en takk til alle dere som har lyttet, tatt telefonen hver gang vi ringer og som har møtt oss og tatt barn, elever og lærere og barnehagelæreres saker på alvor i forrige periode. Takk!

Jon Ola Eggen, Lene Skjønhaug, Joakim Bang, Hilde Henriksrud Svendsen og Alexander Fjellestad, Utdanningsforbundet Lillestrøm