Mens den populære artisten Chris Holsten fra Lillestrøm mottok prisen som Årets romeriking 2022 allerede fredag, ble prisene for 2020 og 2021 delt ut lørdag av Lillestrøm-ordfører og jurymedlem Jørgen Vik på scenen ved Kultursenteret. Juryen bestemte at prisene for de to «tapte» årene skal markere ekstraordinære hendelser som har preget oss alle, pandemien og skredet i Gjerdrum.

Avgangselev Helene Reiten Hansen ved Lillestrøm videregående skole mottok prisen for 2020 på vegne av alle innbyggerne på Romerike for innsatsen under pandemien. Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Den fantastiske innsatsen sykepleiere, lærere, elever, butikkansatte, frivillige og som vi alle gjorde, sørget for at samfunnet kom seg nokså raskt på beina igjen. Prisen går til alle romerikinger som fulgte smittevernregler, lot seg vaksinere og holdt ut, slik at vi sammen kom gjennom pandemien. Bronseplaketten ved Torvet vil ha koronasymbolet og påskriften «Tusen takk for innsatsen!»

– Elevene måtte i stor grad motivere seg selv i en vanskelig tid, hjemme alene foran en skjerm, en tilværelse vi alle kan kjenne oss igjen i, sa Vik i sin tale.

Han leste også opp begrunnelsen for å gi prisen for 2021 til Gjerdrums innbyggere for innsatsen etter naturkatastrofen som tok 10 liv og et ufødt barn natt til lille nyttårsaften i 2020:

– Medmenneskeligheten, det unike samholdet, solidariteten og åpenheten som ble utvist etter tragedien er helt unik og bidro til at den lille bygda klarte å komme seg gjennom katastrofen. Prisen for 2021 går derfor til innbyggerne i Gjerdrum med ordfører Anders Østensen i spissen. På plaketten i gata på Torvet vil vi finne Gjerdrums kommunevåpen, omkranset av et hjerte, med påskriften «I solidaritet».