Gå til sidens hovedinnhold

Ta vare på jordmødrene!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

5. mai markeres Den Internasjonale Jordmordagen verden over. Sykepleierforbundet gratulerer med dagen!

I 2020 ble det født i underkant av 53.000 barn i Norge. Takket være høyt kvalifiserte jordmødre er vordende foreldre sikret at barn kommer til verden på en trygg og god måte.

Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. Og de har fått flere oppgaver i løpet av de senere årene. Alle gravide skal ha tilbud om ultralyd rundt 18. svangerskapsuke. På sykehus gjennomfører jordmødrene denne undersøkelsen. Jordmødre arbeider også på fødepoliklinikken, der kvinner som trenger ekstra oppfølging under svangerskapet tilbys oppfølging av jordmor.

I svangerskapet kan kvinner velge om de vil følges opp av kommunens jordmødre, eller av fastlegen. I tillegg skal familiene ha oppfølging av jordmor 1-3 dager etter utskrivelse fra sykehus. På grunn av mangel på jordmødre er det kun 50% av landets nybakte foreldre som mottar dette tilbudet. Stadig flere sliter med psyksisk helse. Antallet fødselsdepresjoner er økende. Det har økt med 75% fra 2019 til 2020. Pandemien har forverret den psyksike helsen i befolkningen, med mer isolasjon og ensomhet. Sårbare gravide og deres partnere opplever også økte utfordringer. Det er viktig at de får god tilgang på jordmødre både før og etter fødsel.

Vi mangler jordmødre

Det anslås av vi mangler 250 jordmødre i Norge. 60 % av jordmødre som arbeider turnus, arbeider i deltidsstilling. Høyt arbeidspress, tøffe arbeidsplaner og manglende tilbud om heltidsstillinger, oppgis som årsaker. Dersom jordmødre som arbeider deltid økte stillingene sine, kunne mye av jordmormangelen løses. Første bud er å lyse ut hele stillinger. Og så må arbeidsgiver gå i dialog med den enkelte jordmor for å høre hva som skal til for at skal øke stillingen sin. Kan større påvirkning, og tilrettelegging av egen arbeidstid med helsefremmende turnuser få jordmødrene til å gå fra deltid til heltid?

Lønn er et viktig virkemiddel

For å bli jordmor, kreves det at du tar en masterutdanning etter at du er ferdig sykepleier. Jordmødre har både autorisasjon som sykepleier og som jordmor. Ansvaret er stort og utdanningen er lang. NSF krever at lønnen som tilbys, samsvarer med utdanning og ansvar. Lønn er det viktigste virkemiddelet for å rekruttere sårt tiltrengt kompetanse.

Å unngå at erfarne jordmødre slutter, er viktig for å opprettholde kvaliteten på fødetilbudet. Lønn er viktig for å rekruttere, men lønn er også viktig for å beholde. Et stabiliseringstillegg, som flyter oppå grunnlønnen, er et viktig tiltak for å beholde erfarne jordmødre. Planlagt tilbud om fag-og kompetanseutviklig er også et viktig tiltak for å beholde jordmødre

Flere sykehus har utdanningsstillinger – dvs jordmødre som er under utdanning, og som har bindingstid etter endt utdanning. Dette erstatter ikke dem som går av med pensjon, eller dem som går ut i fødselspermisjoner. For å unngå enda større jordmormangel i fremtiden, må antall utdanningstillinger økes.

Sammen er vi sterke

Sykepleierforbundet har i underkant av 119 000 medlemmer. 1700 av disse er jordmødre organisert i Jordmorforbundet NSF. Vi arbeider for at vi skal ha nok jordmødre til å sikre kvinner helsetjenester av høy kvalitet under svangerskap, fødsel og barseltid. Vårt krav er at jordmødre får lønn tilsvarende kompetanse og ansvar. Vi krever også arbeidstidsordninger og arbeidsforhold som gjør det mulig å stå i full stilling fram til pensjonsalder. Det er stor mangel på jordmødre, og vi må ta vare på hver og en. Takk for fantastisk innsats både før og under pandemien.

Linda Lavik, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Viken, Viken

Kommentarer til denne saken