I disse dager er høringsutkastet til sykkelstrategi for Lillestrøm kommune til politisk behandling. Miljøpartiet De Grønne synes forslaget er viktig, flott og ambisiøst.

Strategien har en todelt visjon som sier at Lillestrøm skal være Norges ledende sykkelkommune og at Lillestrøm by skal bli blant de beste sykkelbyene i Europa. Sykkelandelen skal økes i hele kommunen og det er et hovedmål at sykling skal være trygt og effektivt som gjør at flere sykler mer. Dette er visjoner og mål som gleder en sykkelentusiasts hjerte. Det er nemlig få ting som er mer gladsak, eller mer vinn-vinn, enn å satse skikkelig på sykkel. Det er grønn mobilitet, som minsker klimagassutslippene, og folkehelse i skjønn forening. I et stadig mer stillesittende samfunn er alt som kan legge til rette for mer fysisk aktivitet uvurderlig. I tillegg er det viktig å påpeke at ved å tilrettelegge bedre for sykkel bedrer man også framkommeligheten for de som av ulike grunner ikke kan benytte sykkel.

Når strategien nå skal behandles politisk vil MDG i tillegg til de flotte målsetningene fremme et tilleggsforslag om at det også skal legges inn insentiver for bedre tilgang til sykkelreparasjon og økt gjenbruk av avlagte sykler. Det er synd hvis sykler blir stående i boden på grunn av noe som enkle reparasjoner og litt vedlikehold kunne fikset. Vi håper vi får med oss de andre partiene på dette. Og vi håper også at neste gang vi fremmer forslag om støtteordninger til kjøp av elsykler, gjeninnføring av vintersykkelpakker og generelle forslag om økte midler til sykkelsatsingen, at vi kanskje kan få flertall for forslagene. For en ting er sikkert; skal vi lykkes så mye som vi håper med sykkelsatsingen så må det settes av penger nok på budsjettene.

Lillestrøm har flere ganger tidligere blitt kåret til Norges beste sykkelby av syklistenes landsforening, men ikke nådd helt til topps de siste årene. Ambisjonen må være å gjenerobre førsteplassen. Både byen og omlandet egner seg nemlig svært godt til en ledende sykkelsatsing, og vi vil gi honnør til administrasjonen for å ha lagt lista der den bør ligge. Alternativene til ikke å satse skikkelig på klima og folkehelse er nemlig sørgelige. Klimakrisen er vår tids og våre barns største utfordring. Mange av oss ønsker å ta gode miljøvalg i hverdagen, men får det ikke alltid til. Det er vår jobb som politikere å vedta politikk som gjør det gode valget både enklest og billigst.

Eline Stangeland, Gruppeleder Lillestrøm MDG, Lillestrøm