Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleiere i streik for kunnskap og trygghet

Leserinnlegg

Det er et faktum. De uunnværlige sykepleierne har gått til streik.

Unio er i streik i kommunesektoren. Sykepleierforbundet er en del av Unio, og vi har tatt ut 3 kommuner i Viken og fylkeskommunen. Det er sjelden vi er i streik, men nå er det streik i Bærum, Fredrikstad, Drammen. Det kan for mange virke underlig at vi i en tid preget av korona og store samfunnsproblemer velger å gå til streik for noe som for mange kan virke som småpenger. Kan vi virkelig rettferdiggjøre å gå til streik i en slik tid? Når samfunnet ikke har råd til å unnvære en eneste sykepleier?

Spørsmålet bør heller være; Har vi råd til å la være å gå til streik nå? Norge mangler i dag 7000 sykepleiere. Om 15 år vil tallet være 30 000. Har samfunnet vårt råd til det?

En kronisk krise

Sykepleiermangelen har vært en varslet krise i mange år. Pandemien har bare tydeliggjort problemet ytterligere. Vi er uunnværlige, ikke bare under en pandemi, men i alle livets faser –fra vugge til grav. Det er allerede stor mangel på sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i Viken. Alle kommunene i Viken mangler sykepleiere. I ledige sykepleiervakter settes ofte ansatte uten formell kompetanse inn. En kompetanse som kan bety forskjellen på liv og død. Kan du forvente at en ufaglært skal kunne være i stand til å oppdage tidlige tegn på forverret hjertesvikt? Eller å vurdere om en pasient er dehydrert? Om urinveisinfeksjonen du har er i ferd med å utvikle seg til noe mye mer alvorlig?

Rekruttere og beholde

En av hovedutfordringene våre i kommunesektoren er å beholde og rekruttere sykepleiere og jordmødre. Sykepleieryrket skal være et yrke å leve av. Og med. Undersøkelser viser at 20% av alle nyutdannede sykepleiere slutter før det har gått 10 år. Lønn, høy arbeidsbelastning og dårlige arbeidstidsordninger kommer høyt opp på listen over årsaker til at sykepleiere ønsker seg bort fra yrket. Skal vi løse rekrutteringsutfordringene vi har i kommunesektoren er vi nødt til å sørge for at arbeidssituasjonen til sykepleiere er så god, at ungdom også i fremtiden vil søke seg til sykepleierstudiet. Og at de som allerede er sykepleiere, vil være i stand til å stå i yrket helt frem til pensjonsalder.

En nødvendig investering

Om vi, også i fremtiden, skal kunne være trygge på å ha sykepleierkompetanse tilgjengelig i kommunehelsetjenesten når vi trenger det, må noe gjøres nå. Vi må investere i sykepleierkompetansen vi allerede har, og vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å tilegne seg ny kompetanse. Fremtidens helsetjenester krever at vi styrker sykepleierkompetansen. I dag taper sykepleiere livslønn på å ta videreutdanning uten full lønn – ingen kan forvente at det er sykepleierne selv som betaler dette. Det er også negativt for rekrutteringen i en situasjon hvor det er mangel på spesialsykepleiere. Dette er en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

Vi trenger et sykepleierløft!

Linda Lavik, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Viken, Viken

Kommentarer til denne saken