Sykehusstreiken blir avsluttet etter at Unio og Spekter har blitt enige om frivillig lønnsnemnd.

Forhandlingsleder for Unio, Lill Sverresdatter Larsen, sier de kom til avgjørelsen etter trusler om ny tvungen lønnsnemnd.

– Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

Unios medlemmer som har vært i streik, går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig, melder Spekter.

– Jeg er fornøyd med at Unio og Spekter etter åpne og tillitsfulle forhandlinger ble enige om denne løsningen. Unios medlemmer representerer svært viktig kompetanse både nå og i årene framover, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.