Rabies-fare: Lege advarer norske turister mot aper

Rabies eller hundegalskap, er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen overføres via kroppsvæske, normalt som følge av bitt.

Rabies eller hundegalskap, er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen overføres via kroppsvæske, normalt som følge av bitt. Foto:

Av

Dansk spesialist på infeksjonssykdommer sier skandinaviske turister opptrer uforsiktig blant aper som kan være bærere av den livsfarlige sykdommen rabies.

DEL

Danske Niels Højlyng er ansatt som lege i SOS International, som er verdens største helse- og reiseforsikringsselskap.

Én av oppgavene til Højlyng, som er spesialist på infeksjonssykdommer, er å hjelpe norske, svenske og danske turister som frykter at de har blitt smittet av rabies på utenlandsferie.

Senest tirsdag denne uken måtte han bistå en svensk mann som trodde han var blitt smittet av rabies på ferie i Indonesia.

- I dag (tirsdag red.anm.) fikk jeg melding om en svensk mann som fryktet at han var blitt smittet med rabies i Indonesia. Da er det min oppgave å vurdere om det er en risiko eller om mistanken om smitte skyldes angst. Hvis jeg mistenker at det er reell rabiessmitte, må jeg finne et lokalt sykehus som har rabiesvaksine. Det skal ikke pasienten gjøre selv. Vi gjør det for dem, sier Højlyng til Nettavisen.

- Jeg har sørget for at personen har kommet seg ut av området og han har nå fått vaksine og blir behandlet i Indonesia, sier Højlyng.

Højlyng forteller at det gjerne er ville dyr som rever, grevlinger, flaggermus og aper som er bærere av rabies - som igjen sprer sykdommen til husdyr og kjæledyr. Mennesker blir gjerne smittet gjennom hundebitt.

Den norske kvinnen som døde av rabies på sykehus i Førde mandag kveld, ble ifølge sykehuset bitt av en hund på ferie i Asia for cirka to måneder siden.

Advarer mot nærkontakt med aper

Højlyng vil også gjerne advare norske turister mot å ha nærkontakt med aper i asiatiske land som er rammet av rabies. Han understreker at også aper kan påføre mennesker rabies gjennom bitt.

- Vi opplever stadig flere apebitt blant skandinaviske turister. Folk oppfører seg på en idiotisk måte i disse apeparkene i Indonesia. Utenfor apeparkene er det skilt hvor det står at man ikke skal gi mat eller drikke til apene. Men det gjør de likevel. Unge, norske turister gir dem bananer og vannflasker. Apene har etter hvert lært seg at menneskene har med mat og vann til dem. Og hvis de ikke får mat eller vann, hopper de ned på menneskene og prøver å ta vannflasker. Dette kan ende med at apene biter, sier han.

I verste fall kan apene være smittet med rabies og dermed påføre mennesker den dødelige sykdommen.

Anbefaler rabiesvaksine

Højlyng har jobbet med blant annet rabiessmitte i en årrekke, og anbefaler norske, svenske og danske turister til å ta rabiesvaksine dersom de drar på lange ferieturer i områder hvor det finnes rabies.

- Jeg treffer på mange unge, norske menn og kvinner som reiser på backpacking-turer i Asia. De burde ha vært vaksinert før de reiste. Men det gjør de ikke, sier han.

- Hvis man vaksinerer seg, er man hundre prosent sikret mot å få rabies. Det er også billigere å vaksinere seg før man reiser enn å få behandling når man er blitt smittet i utlandet, legger han til.

- Gjennom årenes løp har jeg vært i kontakt med mange hundre turister fra Skandinavia som enten frykter at de er blitt smittet med rabies eller har blitt smittet med rabies. De aller fleste blir behandlet i utlandet, og er allerede behandlet før de kommer hjem igjen til Skandinavia, sier han.

Økt i omfang

Højlyng sier antall rabies-relaterte bekymringsmeldinger fra skandinaviske turister i land som Thailand og Indonesia, har økt de siste årene.

- Det er økt trafikk til disse destinasjonene. Det er ikke bare i Thailand og i Indonesia hvor det er risiko for rabiessmitte, men det er dit det drar flest skandinaviske turister. Risikoen er størst i Afrika, påpeker han.

I fjor var det registret minst tre rabiesrelaterte dødsfall blant mennesker i Thailand, og 400 dyr var bekreftet rabiessmittet, noen som er en fordobling av året før, ifølge SOS International.

På et tidspunkt i 2018 var det påvist rabiessmitte i hele 40 provinser i Thailand. Thailandske myndigheter iverksatte krisetiltak som vaksinering av hunder, for å få kontroll over situasjonen.

I slutten av april i år døde en 32 år gammel mann i Thailand av rabies. Han var årets første kjente rabies-dødsfall i Thailand, skriver The Nation.

I Indonesia har det hittil i år vært et titalls rabies-relaterte dødsfall blant mennesker, ifølge The Jakarta Post.

Højlyng tror imidlertid at myndighetene i en rekke asiatiske land underrapporterer antall rabies-dødsfall av hensyn til turistnæringen.

- I Vest-Europa er det lav risiko for rabies. Det samme gjelder øyer som New Zealand og Australia, mens i Sør-Amerika og til og med USA er det rabies, sier Højlyng.

- Øst-Europa har mer rabies enn Vest-Europa fordi de ikke har økonomi til å vaksinere hundene sine, mens Thailand prøver å henge med. De har vaksinert mer enn én million hunder det siste året, men det hjelper ikke hvis man ikke vaksinerer alle de nye hundene som kommer til.

Psykiatriske symptomer

Rabies stammer fra latin og betyr «sinne» eller «raseri». Sykdommen omtales også som hundegalskap – til tross for at alle pattedyr kan få rabies.

Store medisinske leksikon skriver at enkelte rabiespasienter opplever symptomer som raserianfall.

«Noen pasienter har raserianfall og andre psykiatriskesymptomer. Sykdommen varer sjelden mer enn fire–fem dager før pasienten dør i koma ,» skriver Store medisinske leksikon.

Rabies forårsaker anslagsvis mellom 50.000 og 70.000 dødsfall på verdensbasis hvert år.

- Sykdommen er nesten hundre prosent dødelig om man får symptomer, sier Højlyng.

- En ting som er spesielt med rabies, er at man får muskellammelse og kramper i svelget og halsen. Det gjør at man ikke klarer å drikke vann. Man utvikler hydrofobi, at man får angst for vann, sier Højlyng.

Store medisinske leksikon skriver følgende om rabies: «Påvirkning av hjernenerver gir blant annet smertefulle spasmer og svelgningsproblemer. Slike spasmer og panikklignende reaksjoner kan utløses når pasienten forsøker å drikke vann. Derfor kalles sykdommen også vannskrekk (hydrofobi).»

Artikkeltags