Gå til sidens hovedinnhold

SVs plan for rettferdig og grønn omstilling av Norge

Leserinnlegg

SVs plan for rettferdig omstilling av Norge er det beste svaret til regjeringens somling i møte med miljøkrisen.

I tillegg til en rekke krisepakker, har regjeringen nylig lagt frem 2 viktige planer; miljøplanen og nasjonal transportplan (NTP). Fellesnevneren i denne sammenheng er dessverre følgende: regjeringen driver med en urovekkende somling når det gjelder et av vår tids viktigste spørsmål.

Krisepakker innføres verden over, for å redde arbeidsplasser og næringsliv gjennom pandemien. Ifølge en ny FN-rapport er det også en tydelig grønn retning på krisepakkene. Landene møter altså krisen både med redningspakker og med fremtidssatsinger. For eksempel har EU øremerket 37 prosent av krisepengene til grønne formål. I tillegg har EU stilt krav om at ingen prosjekter som har «vesentlig skade på klima og miljø» skal få finansiering. Frankrike har øremerket 30 prosent og Tyskland 33 prosent til grønn omstilling. I Norge er det kun 4 av 196 milliarder kroner (altså 2 prosent) som er øremerket til grønn omstilling. Legger vi inn oljeskattepakken som regjeringen, Ap, Sp og Frp banket gjennom før sommeren, er vi nede i 1,29 prosent. Mismatchen på hva skjer der ute og hva vi gjør hjemme vil ha svært alvorlige konsekvenser for norsk næringsliv. Når vi først skal bruke penger på krisepakker, hvorfor bruker vi ikke anledningen til å komme i gang med det grønne skiftet?

Regjeringens plan for hvordan Norge skal nå klimamålene vi har forpliktet oss til, bommer dessverre kraftig på mye. Regjeringen legger fram klimatiltak som kutter under 30 prosent av utslippene våre i 2030, sammenlignet med det vi slapp ut i 1990. Det på tross av at vi har forpliktet oss til 50-55 prosent utslippskutt i Parisavtalen. Solberg (H) og Rotevatn (V) legger altså fram en plan som tar oss om lag halvveis til målet. På toppen av det hele åpner regjeringen for at Frp skal diktere klimapolitikken!

Ikke heller i NTP har miljøhensynet blitt vektlagt noe nevneverdig. Den tidligere miljøvernministeren og nåværende samferdselsminister Hareide (KrF) legger opp til fortsatt bruk av de store pengesummene på gigantiske og miljøfiendtlige motorveier, fremfor kollektive løsninger og infrastruktur.

SV har lagt fram en plan for å kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene. SVs plan for rettferdig omstilling av Norge er en del av en global bevegelse på venstresiden som jobber for et rettferdig grønt skifte – A Green New Deal. Både utslippene og forskjellene skal ned. Derfor skal vi innføre en grønn folkebonus sånn at folk med lave inntekter får de pengene de må betale i økte klimaavgifter tilbake.

Vi må kutte nok utslipp i Norge slik at vi i 2025 er i rute til å nå de norske klimamålene for 2030. Med SVs plan for omstilling kommer vi dit. Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid. Det er nå vi har muligheten.

Kirsti Bergstø og Haitham El-noush - 1. og 2. Stortingskandidat for SV i Akershus valgkrets

Kommentarer til denne saken