Sville-prosjektet reiser seg: – Er dette Lillestrøms beste utsikt?

Byggherren prater på inn- og utpust i det han viser oss rundt på byggetomta i det som mange betegner som Dovrekvartalet.